Imagen de portada del post "El futuro del RPA: 10 requisitos mínimos de una plataforma de automatización robótica de procesos"

Bilbao, 4 de mayo de 2023. TCG Process fabricante líder de una solución de orquestación y ejecución de procesos que gestiona más de 100 mil millones de documentos por año ha anunciado hoy que ha firmado una alianza con Teknei para ofrecer una solución digital que automatiza las operaciones al combinar soluciones de captura inteligente y de orquestación de procesos con las inversiones ya realizadas por clientes para mejorar la escalabilidad, mejorar el reconocimiento y la experiencia del cliente en España y México.

“Firmar una alianza con Teknei nos permite afrontar los retos de clientes en proyectos de transformación digital en lugar de sólo ofrecer un software. Los expertos de Teknei están comprometidos en mejorar los procesos de sus clientes teniendo en cuenta la dificultad de procesar documentos no estructurados para los cuales se requiere técnicas de Proceso de Lenguaje Natural (NLP)” indica Jordi Abad, Sales Manager España para TCG Process. Teknei implementa soluciones para ayudar a las personas a encontrar la información sin pérdida de tiempo, a comprobar los datos incluso en documentos multi páginas muy complejos que se procesan en aseguradoras y empresas financieras.

Teknei está especializada en proyectos de transformación digital e identificar procesos automatizables que requieren la implementación de soluciones de automatización para mejorarlos y ejecutarlos sin errores. Teknei aumenta el volumen de negocio, mejora la satisfacción del cliente y ayuda a trabajar en un ambiente óptimo, implementando la tecnología TCG Process DocPro Star.

“Nuestro foco en Teknei es la Automatización de Procesos con soluciones de orquestación y ejecución que permitan transformar la forma de trabajar de los clientes. No reemplazamos, sino que mejoramos las inversiones en tecnología de los clientes para mejorar sus tareas. Los procesos se ejecutan más rápidamente, son más eficientes y permiten aumentar la productividad de los empleados. Estamos muy satisfechos con lo que TCG Process ofrece en los procesos de orquestación y ejecución que se centran en el tratamiento de documentos complejos” dice Óscar Cruz, director del área Business Automation de Teknei.

Inicialmente Teknei empezó con soluciones de captura y, para automatizar y orquestar los procesos, se evaluaron cuidadosamente varias soluciones. “Nuestros clientes necesitan una solución de orquestación y ejecución completa, y el software de TCG Process permite la extracción y verificación de datos en documentos complejos como contratos, así como la orquestación y ejecución de los flujos de trabajo”, indica Óscar Cruz. “La digitalización y revisión manual de los datos crea muchos errores y requiere mucho tiempo; utilizando el software de TCG Process podemos, por ejemplo, acelerar de forma significativa el procesamiento de un contrato, la adhesión de un nuevo cliente y muchos otros procesos sin introducir errores”, añade el directivo de Teknei.

La capacidad de procesar documentos simples y complejos, así como documentos no estructurados como contratos y pólizas con la solución DocPro Star de TCG Process ofrece muchas oportunidades en proyectos de transformación digital. El software DocPro Star es una solución No code/Low code que permite una configuración sencilla y el despliegue rápido y automático de un proyecto en ambientes de producción.

Acerca de TCG Process

TCG Process es una organización internacional que resuelve los desafíos de la automatización de procesos de negocio (BPA) con su plataforma DocProStar. Digitalizar el contenido entrante y automatizar procesos complejos en empresas como la banca, las finanzas, los seguros, la atención médica, la administración pública y sus subcontratistas de procesos comerciales u organizaciones de servicios compartidos nunca ha sido tan fácil. TCG comercializa sus soluciones directamente al cliente, y a través de socios, en los cinco continentes.

Acerca de Teknei

Teknei es una empresa líder en soluciones informáticas y sistemas complementarios de IT. Desde su fundación en 2010, gracias a la inversión en I+D+i y a la adquisición de empresas estratégicas en diferentes ámbitos tecnológicos, Teknei ofrece servicios y soluciones de Business Automation (ECM -Enterprise Content Management, RPA -Robotic Process Automation e IA), ciberseguridad, gestión y explotación del dato e identidad digital.

Bilbo, 2023ko maiatzaren 4a. TCG Process, urtean 100 mila milioi dokumentu baino gehiago kudeatzen dituen prozesuen orkestraziorako eta exekuziorako soluzio baten fabrikatzaile liderra da. Gaur iragarri duenez, eragiketak automatizatzen dituen soluzio digital bat eskaintzeko aliantza bat sinatu du Tekneirekin, antzemate adimenduneko eta prozesuen orkestraziorako soluzioak bezeroek eskalagarritasuna hobetzeko eta Espainian eta Mexikon bezeroaren aintzatespena eta esperientzia hobetzeko egindako inbertsioekin konbinatuz.

“Tekneirekin aliantza sinatzeak bezeroek eraldaketa digitaleko proiektuetan dituzten erronkei aurre egiteko aukera ematen digu, software bakarra eskaini beharrean. Tekneiko adituek bezeroen prozesuak hobetzeko konpromisoa hartu dute, egituratu gabeko dokumentuak prozesatzeko zailtasuna kontuan hartuta. Horretarako, Lengoaia Naturalaren Prozesuko (NLP) teknikak behar dira”, adierazi du Jordi Abad TCG Processeko Espainiako Sales Managerrak. Tekneik pertsonei informazioa aurkitzen laguntzeko soluzioak ezartzen ditu, denborarik galdu gabe, aseguru-etxeetan eta finantza-enpresetan prozesatzen diren orrialde anitzeko oso dokumentu konplexuetan ere datuak egiazta ditzaten.

Teknei eraldaketa digitaleko proiektuetan espezializatuta dago, eta automatizazio soluzioak inplementatzea eskatzen duten prozesu automatizagarriak identifikatzen ditu, horiek hobetzeko eta akatsik gabe exekutatzeko. Tekneik negozio bolumena handitzen, bezeroaren gogobetetasuna hobetzen eta giro ezin hobean lan egiten laguntzen du, TCG Process DocPro Star teknologia ezarriz.

“Teknein dugun fokua Prozesuen Automatizazioa da, bezeroen lan egiteko modua eraldatzeko aukera emango duten orkestrazio eta exekutatze soluzioekin. Ez ditugu bezeroen teknologia-inbertsioak ordezkatzen, hobetu egiten ditugu, haien atazak hobetzeko. Prozesuak azkarrago exekutatzen dira, eraginkorragoak dira eta langileen produktibitatea handitzea ahalbidetzen dute. Oso pozik gaude TCG Processek dokumentu konplexuen tratamenduan zentratzen diren orkestrazio eta exekuzio prozesuetan eskaintzen duenarekin” dio Óscar Cruzek, Tekneiko Business Automation arloko zuzendariak.

Hasiera batean, Teknei atzemate soluzioekin hasi zen, eta prozesuak automatizatzeko eta orkestratzeko, hainbat soluzio kontu handiz ebaluatu ziren. “Gure bezeroek orkestrazio eta exekuzio soluzio osoa behar dute, eta TCG Processen softwareak dokumentu konplexuetan datuak ateratzeko eta egiaztatzeko aukera ematen du, kontratuetan eta lan-fluxuen orkestrazioan eta gauzatzean, besteak beste”, adierazi du Óscar Cruzek. “Datuak eskuz digitalizatzeak eta berrikusteak akats asko sortzen ditu eta denbora asko eskatzen du; TCG Processen softwarea erabiliz, adibidez, kontratu baten prozesamendua, bezero berri baten atxikipena eta beste prozesu asko nabarmen bizkortu ditzakegu akatsik egin gabe”, gaineratu du Tekneiko zuzendariak.

TCG Processen DocPro Star soluzioa duten dokumentu sinple eta konplexuak eta egituratu gabeko dokumentuak (kontratuak eta polizak) prozesatzeko gaitasunak aukera asko eskaintzen ditu eraldaketa digitaleko proiektuetan. DocPro Star softwarea, konfigurazio erraza ahalbidetzen duen eta produkzio- giroetan proiektu bat azkar eta era automatikoan hedatzea ahalbidetzen duen No code/Low code soluzioa da.

TCG Processi buruz

TCG Process negozio-prozesuen automatizazioaren (BPA) erronkak bere DocProStar plataformarekin bideratzen dituen nazioarteko erakundea da. Inoiz ez da hain erraza izan sartzen den edukia digitalizatzea eta prozesu konplexuak automatizatzea hainbat arlotan: bankan, finantzetan, aseguruetan, osasun- arretan, administrazio publikoan eta prozesu komertzialetako edo zerbitzu-erakunde partekatuetako horren azpikontratistetan. TCGk bezeroari zuzenean eta bazkideen bitartez merkaturatzen ditu bere soluzioak bost kontinenteetan.

Tekneiri buruz

Teknei soluzio informatikoetan eta IT sistema osagarrietan enpresa liderra da. 2010ean sortu zenetik, I+G+Bn egindako inbertsioari eta hainbat esparru teknologikotan estrategikoak diren enpresak erosteari esker, Tekneik Business Automation (ECM -Enterprise Content Management, RPA -Robotic Process Automation eta IA), zibersegurtasun, datu eta identitate digitalaren kudeaketa eta ustiapen zerbitzuak eskaintzen ditu.

by: